PRAVNO OBVESTILO

Vsi podatki in informacije, ki so dostopni na spletnem mestu Tomos so zgolj in samo informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen v primerih, kjer je to nedvoumno navedeno. Ogled in uporaba spletnega mesta Tomos mora potekati v skladu z omejitvami in pogoji, ki so navedeni tukaj.

 

Tehnični podatki (tudi v razdelku Arhiv vozil) veljajo za nova vozila in so informativne narave.

 

Informacije o družbah Tomos, njenih proizvodih in storitvah na spletnem mestu niso zavezujoči in ne predstavljajo pravno-formalne ponudbe proizvodov in storitev.

 

Prikaz proizvoda ali storitve na spletnem mestu ne pomeni, da Tomos proizvod ali storitev dejansko prodaja in/ali trži na območju, za katerega se obiskovalec spletnega mesta zanima. Obiskovalec spletnega mesta se mora pri Tomosu in/ali njenih družbah oziroma lokalnih predstavništvih pozanimati, ali Tomos proizvod, na območju, ki uporabnika zanima, dejansko trži oziroma ponuja v prodajo.

 

Tomos skrbi, da so objavljene informacije na tem spletnem mestu točne in osvežene, vendar ne prevzema odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. V nobenem primeru Tomos ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem, dostopom, uporabo in/ali nemožnosti uporabe tega spletnega mesta in/ali informacij na tem spletnem mestu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njegovi vsebini. Tomos si tudi pridržuje pravico, da brez predhodnega opozorila kadarkoli spremeni vsebino tega spletnega mesta, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb. Vse informacije objavljene na Tomosovem spletnem mestu, so predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Tomos jamči varovanje zasebnih podatkov, ki se uporabljajo za evidentiranje poslanih e-obrazcev na našem spletnem mestu in za vodenje evidenc do nekaterih vsebin znotraj spletnega mesta kamor obiskovalci dostopajo. Tovrstne informacije uporabljamo le za vzpostavitev kontakta z obiskovalcem, če se za to odločimo. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne uporabljamo v druge namene ter jih ne razkrivamo tretjim osebam.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV  

 

Vsi osebni podatki, ki nam jih boste zaupali, so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004, 113/05) in jih brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretji osebi oziroma jih uporabili v druge namene, kot izključno za uspešno izvajanje povpraševanja, za sodelovanje v nagradni igri in na vašo željo kupca, tudi za namene neposrednega trženja. Kadarkoli lahko zahtevate, da družba Tomos d.o.o., preneha uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja, in da vam preneha pošiljati informacijska gradiva. Vašo davčno številko in kraj davčnega urada potrebujemo v skladu z Zakonom o dohodnini, ki zahteva prijavo vrednosti daril, če so le te vključene v ponudbo (če vaših davčnih podatkov nimamo, vam daril ne bomo mogli poslati).Vaši osebni podatki so namenjeni izključno našemu sodelovanju.

 

UPORABA SPLETNE STRANI  

 

Vsebina spletne strani je zaščitena po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah. Razmnoževanje in spreminjanje vsebine ter uporaba vsebine za komercialno uporabo je prepovedana. Zaščitene blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletni strani, so last njihovih lastnikov. Odgovornost za vsebino povezanih spletnih strani ni prevzeta.

 

SPLOŠNA DOLOČILA  

 

Splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo. Če kateri od pogojev v določenih okoliščinah ne velja, se ostali pogoji kljub temu upoštevajo. V primeru nesporazumov je pristojno sodišče v Kopru.